Υπηρεσίες

Οικονομική αναδιοργάνωση

Η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ» ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην διαχείριση οφειλών.
Κατανοώντας τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών καταναλωτών, αναλαμβάνει την αποτελεσματική διαχείριση πάσης φύσεως οφειλών. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εξυγίανσης και ανάπτυξης για κάθε πελάτη επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο.
Να γίνει βιώσιμος δανειολήπτης κάθε πελάτης μας .
Στείλτε email Συμπληρώστε Φόρμα


 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:Η αποστολή μας

Να προσφέρουμε λύσεις εξυγίανσης στον πελάτη ,βελτιώνοντας την θέση του στην αγορά , επαναφέροντας την κερδοφορία στην επιχείρηση διατηρώντας η και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας.