Ρύθμιση Οφειλών

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες προτείνουν στους δανειολήπτες να προβούν σε κάποιου είδους ρύθμιση των οφειλών τους.

Η ΕΕΑ εξετάζει την πρόταση της τράπεζας και σε συνδυασμό με τα στοιχεία σας συντάσσει τεκμηριωμένη και βιώσιμη αντιπρόταση, ώστε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.