Διαχείριση Κρίσεων

Η ΕΕΑ διαθέτει πολυετή πείρα στη διαχείριση κρίσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις στόχος είναι η αποφυγή του κλεισίματος – εκκαθάριση της επιχείρησης και η εύρεση βιώσιμης λύσης.

Είτε πρόκειται για εξωδικαστικό , είτε για δικαστικό  συμβιβασμό το πιο σημαντικό διαπραγματευτικό εργαλείο είναι η Έκθεση Βιωσιμότητας. Αναλύουμε τα δεδομένα σας, βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση, προετοιμάζουμε μια πλήρως τεκμηριωμένη Έκθεση Βιωσιμότητας και σας υποστηρίζουμε όπου χρειαστεί στις διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα