Αξιοποίηση Πρωτοπορίας

Η ΕΕΑ λειτουργεί ως One Stop Shop στην δημιουργία πρωτοποριακών επιχειρήσεων.

Η εμπειρία των στελεχών μας στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσίων σας βοηθάει να διαγνώσετε με τον καλύτερο τρόπο την προοπτική της ιδέας σας και να ανακαλύψετε τους εναλλακτικούς δρόμους για την πλήρη αξιοποίηση της.

Μάθετε περισσότερα