Συνάντηση και Προετοιμασία

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού είναι μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών και είναι εντελώς δωρεάν.

Για περιπτώσεις εκτός Αθηνών, όπου υπάρχει δυσκολία μετάβασης στα γραφεία μας μπορεί να ορισθεί ραντεβού διαδικτυακής συνεδρίασης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Πριν ορισθεί το ραντεβού προηγείται λίγη προετοιμασία και απο τα δύο μέρη, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά τη συνάντηση και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

  1. Καταγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και σε 2-3 παραγράφους μια περίληψη της υπόθεσης σας και στείλτε τα με email στο info@h-r.gr.
  2. Αφού αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα για το θέμα, σας ενημερώνουμε για το αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αν χρειαζόμαστε κάποια περισσότερα στοιχεία σε αυτό το στάδιο και τι θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
  3. Ορίζουμε το ραντεβού.