Πρωτοπορία

Η ΕΕΑ λειτουργεί ως One Stop Shop στην δημιουργία πρωτοποριακών επιχειρήσεων.

Μια πρωτοποριακή ιδέα χρειάζεται να περάσει διάφορα στάδια για να βγει στην αγορά. Λόγω αυτού ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει τι ρισκάρει, πόσο ρισκάρει, ποιές είναι οι ευκαιρίες, πως μπορεί να τις αξιοποιήσει και ποιό θα είναι πιθανό όφελος.

Η εμπειρία των στελεχών μας στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσίων σας βοηθάει να διαγνώσετε με τον καλύτερο τρόπο την προοπτική της ιδέας σας και να ανακαλύψετε τους εναλλακτικούς δρόμους για την πλήρη αξιοποίηση της.

Εν συνεχεία μέσω μιας σειράς διαδικασιών και μελετών μειώνετε όσο είναι δυνατόν το πιθανό ρίσκο, ώστε τελικά να έχετε τις μεγαλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας.

Στόχος μας είναι η βέλτιστη υλοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας σας.

Τα βασικά στάδια της ΕΕΑ για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών είναι τα παρακάτω:

         1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

 •         – Αξιολόγηση Ιδέας
 •         – Concept Design
 •         – Έρευνα Αγοράς

         2. ΜΕΛΕΤΕΣ

 •          – Project Management
 •          – Έρευνα & Ανάπτυξη
 •          – Πρωτοτυποποίηση
 •          – Σχεδιασμός Διαδικασιών
 •          – Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 •          – Νομικό Πλαίσιο

         3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 •           – Στρατηγικός Σχεδιασμός
 •           – Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 •           – Εκτιμήσεις-Αποτιμήσεις

         4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 •            – Εύρεση Συνεργατών
 •            – Εύρεση Επενδυτών

         5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 •            – Ανάπτυξη
 •            – Εξωστρέφεια

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μάζι μας.