ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Η ΕΕΑ διαθέτη πολυετή πείρα στην εξυγίανση επιχειρήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι στόχοι των πελατών μας είναι οι παρακάτω:

  •          – Αποφυγή πτώχευσης,
  •          – Αποφυγή εκποίησης,
  •          – Προστασία περιουσιακών,
  •          – Προστασία εγγυητών,
  •          – Εύρεση βιώσιμης λύσης,
  •          – Σύναψη βιώσιμης συμφωνίας με τους πιστωτές,
  •          – Συνολική εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες