Η Εταιρεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 και αποτελεί συνέχεια της Εταιρείας «Διάσωση Επιχειρήσεων» με κύριο σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην πρόβλεψη κινδύνων και την διαχείριση κρίσεων.

Το 2017 έχοντας αρκετούς πελάτες που ξεπέρασαν επιτυχώς το στάδιο της κρίσης και θέλοντας να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της Ελληνικής επιχείρηματικότητας προχωρήσαμε στη δημιουργία τριών επιπλέον τομέων Αξιοποίησης, Πρωτοπορίας και Ανάπτυξης.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρειάζεται η σημερινή Ελληνική Επιχείρηση.