Διαχείριση Κρίσεων

Η ΕΕΑ διαθέτει πολυετή πείρα στη διαχείριση κρίσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι στόχοι των πελατών μας είναι οι παρακάτω:

 •          – Αποφυγή πτώχευσης,
 •          – Αποφυγή εκποίησης,
 •          – Προστασία περιουσιακών,
 •          – Προστασία εγγυητών,
 •          – Εύρεση βιώσιμης λύσης,
 •          – Σύναψη βιώσιμης συμφωνίας με τους πιστωτές,
 •          – Συνολική εξυγίανση της επιχείρησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι είτε πρόκειται να διεκδικήσουμε εξωδικαστικό, είτε δικαστικό  συμβιβασμό με τους πιστωτές, το βασικότερο διαπραγματευτικό εργαλείο είναι η Έκθεση Βιωσιμότητας.

Ως εκ τούτου αναλύουμε τα δεδομένα σας, βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση, προετοιμάζουμε μια πλήρως τεκμηριωμένη Έκθεση Βιωσιμότητας και σας υποστηρίζουμε όπου χρειαστεί στις διαπραγματεύσεις, ώστε το σχέδιο εξυγίανσης να γίνει πράξη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βασικά στάδια για την εξυγίανση της επιχείρησης σας.

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 •          – Οικονομική Πορεία Επιχείρησης
 •          – Ανάλυση Υποχρεώσεων
 •          – Εγγυήσεις
 •          – Περιουσιακά Στοιχεία
 •          – Ανάλυση Επιλογών
 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 •          – Στρατηγική Διαχείρισης
 •          – Τεκμηρίωση
 1. ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 1. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

Πιθανές Χρήσεις

Εξυγιάνσεις, Πωλήσεις, Συγχωνεύσεις, Χρηματοδοτήσεις, Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013, Νόμος Δένδια Ν.4307/2014, Διαμεσολαβήσεις Ν.3898/2010, Πτωχευτικός Κώδικας Ν.3588 (Άρθρο 99, Άρθρο 106, Άρθρο 107, Άρθρο 108), Νόμος Κατσέλη Ν.3869/2010.

 

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις, Επενδυτές, Συνεργάτες, Διαμεσολαβητές, Νομικούς, Φοροτεχνικούς.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μάζι μας.