Αξιοποίηση

Η ΕΕΑ σας παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τα περιουσιακά σας στοιχεία. Είτε πρόκειται για κεφάλαια, είτε ακίνητα, είτε άλλα περιουσιακά στοιχεία τεκμηριώνουμε τη σημερινή τους αξία, προβλέπουμε τους πιθανούς κινδύνους και σας οδηγούμε στον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποίησης.

Τα βασικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αξιοποίησης είναι τα παρακάτω:

 1. ΚΕΦΑΛΑΙA
 2. ΑΚΙΝΗΤΑ
 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
 5. TRADEMARKS
 6. COPYRIGHT
 7. COMPUTER PROGRAMS

 

Το πρόγραμμα Αξιοποίησης απαρτίζεται από τα παρακάτω:

 

 1. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 6. ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
 7. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

 

Πιθανές Χρήσεις

Επενδύσεις, Πωλήσεις, Συγχωνεύσεις, Χρηματοδοτήσεις, Κώδικας Δεοντολογίας (Ν. 4224/2013), Νόμος Δένδια (Ν.4307/2014), Διαμεσολάβηση (Ν.3898/2010), Πτωχευτικός Κώδικας Ν.3588 (Άρθρο 99, Άρθρο 106, Άρθρο 107, Άρθρο 108), Νόμος Κατσέλη (Ν.3869/2010).

Απευθύνεται σε:

Επιχειρήσεις, Ιδιώτες, Επενδυτές, Συνεργάτες, Διαμεσολαβητές, Νομικούς, Φοροτεχνικούς.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μάζι μας.